7disabled
Stok Tidak Tersedia
Atau
Tambah ke Daftar Keinginan

Beritahukan jika produk ini tersedia kembali
Emprit Abuntut Bedhug (Soft Cover)
oleh Suparto Brata

Ketersediaan : Stock tidak tersedia

Format : Soft Cover
ISBN : 9791680574
ISBN13 : 9789791680578
Tanggal Terbit : Januari 2008
Bahasa : Indonesia
Penerbit : NARASI
Halaman : 160
Dimensi : 130 mm x 190 mmDeskripsi:
Crita Seri Detektip handaka wis kondhang banget ing taun 1960-1990-an ing kalangan Sastra Jawa modern. Crita-critane gagrak anyar, ngudhari wewadine kadurjanan, basa jawane teteh populer gampang dimangerteni, nanging tetep nugoni pakeme tata basa. Megerip malem Jumuwah Jarot numpak sepedhah ngliwati praliman Blawuran Surabaya, srempetan karo sepedhahe cah wadon. Ana kanthonge cah wadon mau sing mencelat seka setange. Dijupuk Jarot, diulungake marang sing duwe. Nanging bocahe nampik kipa-kipa, jare kuwi dudu kanthonge. Apa njerone kanthong? Kuwi sing ndadekake penggalihe para maos ora mingket saka buku wacan iki. Pengarang Suprato Brata asmane wis kechathet ing buku Five Thousand Personalities of the World 1998 terbitan The American Biographical Intitute, Raleigh, North Carolina 27622 USA. Taun 2007 dipilih kadidene salah siji saka cacah telu satsrawan Indonesia sing oleh penghargaan dening Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, lan dipilih nampa hadiah The S.E.A Write Awards saka Kerajaan Thailand.

Kategori dan Rangking Bestseller:

Buku Lainnya oleh Suparto Brata:
Halaman 1 dari 1
No Image Available
(Soft Cover)
oleh Suparto Brata
Rp. 81.000
Rp. 64.800
Stock di Gudang Supplier
(Soft Cover)
oleh Suparto Brata
Rp. 90.000
Rp. 72.000
Stock di Gudang Supplier
oleh Suparto Brata
Rp. 70.000
Rp. 56.000
Stock di Gudang Supplier
(Soft Cover)
oleh Suparto Brata
Stock tidak tersedia

Review Konsumen:
5 -
4 -
3 -
2 -
1 -
Jadilah yang Pertama untuk Review
Tulis Review Anda
Tulis Review Anda